Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Środki zaskarżenia w procesie cywilnym po 7.11.2019

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo
  • Postępowanie cywilne
  • Sądownictwo
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

191 - 212

URL

https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/2/19/146c7ad44d9b54cfdcf83db176e13b5c/Nowelizacja%20postepowania%20cywilnego%20v2%20-%20profinfo.pdf?view

Book

Nowelizacja postępowania cywilnego : wpływ zmian na praktykę sądową

Points of MNiSW / chapter

20.0