Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Środki zaskarżenia w procesie cywilnym po 7.11.2019

Autorzy

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo
  • Postępowanie cywilne
  • Sądownictwo
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

191 - 212

URL

https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/2/19/146c7ad44d9b54cfdcf83db176e13b5c/Nowelizacja%20postepowania%20cywilnego%20v2%20-%20profinfo.pdf?view

Książka

Nowelizacja postępowania cywilnego : wpływ zmian na praktykę sądową

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0