Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zmiany dotyczące orzeczeń w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a prawo stron do sądu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo cywilne procesowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

167 - 180

Książka

Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r.

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0