Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zmiany dotyczące orzeczeń w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a prawo stron do sądu

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo cywilne procesowe
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

167 - 180

Book

Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r.

Points of MNiSW / chapter

20.0