Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Egipt
  • Izrael
  • Sharon Ariel (1928-2014)
  • Siły Obronne Izraela
  • Stosunki międzynarodowe
  • Synaj (Egipt półwysep)
  • Sztuka wojenna
  • Wojna sześciodniowa (1967)
Strony (od-do)

315 - 350

URL

https://www.academia.edu/45372121/%C5%81UKASZ_PRZYBY%C5%81O_Ugda_Szaron_w_wojnie_sze%C5%9Bciodniowej

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 349-350. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 7

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0