Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ugda Szaron w wojnie sześciodniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Egipt
  • Izrael
  • Sharon Ariel (1928-2014)
  • Siły Obronne Izraela
  • Stosunki międzynarodowe
  • Synaj (Egipt półwysep)
  • Sztuka wojenna
  • Wojna sześciodniowa (1967)
Pages (from - to)

315 - 350

URL

https://www.academia.edu/45372121/%C5%81UKASZ_PRZYBY%C5%81O_Ugda_Szaron_w_wojnie_sze%C5%9Bciodniowej

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 349-350. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 7

Copyrights to the institution

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Points of MNiSW / chapter

20.0