Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Jakość życia w obliczu zagrożeń w ruchu drogowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | [ 2 ] PWSZ w Suwałkach

Wariant tytułu

EN The quality of life in the face of road traffic hazards

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

120

ISBN

978-83-7523-915-7

eISBN

978-83-7523-050-3

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość życia
  • Komunikacja drogowa
  • Wypadki drogowe
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0