Processing may take a few seconds...

Book


Title

Jakość życia w obliczu zagrożeń w ruchu drogowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] employee

Title variant

EN The quality of life in the face of road traffic hazards

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia poświęcona została aktualnej, bardzo ważnej problematyce jakości życia. Jest to tematyka złożona i wielowątkowa. Autorki skupiają się przede wszystkim na postawach społecznych wobec perspektywy utraty jakości życia wskutek wypadku drogowego, zidentyfikowanych w oparciu o społeczną skłonność Polaków do zapłaty za redukcję ryzyka zagrożeń w ruchu drogowym. Ujęcie takie świadczy o aktualności i oryginalności podejścia Autorek do podejmowanej tematyki.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

18.10.2021

Number of pages

120

ISBN

978-83-7523-915-7

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438230

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość życia
  • Komunikacja drogowa
  • Wypadki drogowe
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

80.0