Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Interdyscyplinarność - w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin : księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin" Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej składa się z tekstów szerokiego grona wybitnych autorów – naukowców pochodzących z różnych ośrodków akademickich lub osób wykonujących zawody prawnicze. Wiele tekstów zawiera odniesienia do dorobku naukowego Pani Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskej, która skupiała się i nadal skupia przede wszystkim na dwóch dziedzinach: prawie karnym i prawie ochrony konkurencji. Księga składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teksty dotyczące problematyki prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. W drugiej części znajdują się opracowania związane z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji. W trzeciej części zebrano teksty poświęcone innym tematom bliskim Jubilatce, m.in. prawom człowieka. Wiele tekstów opublikowanych w Księdze jubileuszowej Pani Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej dotyczy najnowszych zmian w prawie, m.in. związanych z tzw. reformą sądownictwa czy ogłoszeniem stanu epidemii.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C. H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2021

Liczba stron

509

ISBN

9788382350869

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19998-interdyscyplinarnosc-w-nauce-najciekawsze-rzeczy-dzieja-sie-na-styku-roznych-dziedzin-ksiega-jubileuszowa-profesor-malgorzaty-krol-bogomilskiej-magdalena-blaszczyk#opis

Słowa kluczowe
PL
  • Interdyscyplinarność
  • Król-Bogomilska Małgorzata (1951- )
  • Polska
  • Pracownicy naukowi
  • Prawnicy
  • Prawo antymonopolowe
  • Prawo karne
Uwagi

Bibliografia prac Małgorzaty Król-Bogomilskiej na stronach XIX-XXIII.

Rozdziały
Równowaga między ochroną prywatności a skutecznością działań operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania typu spyware - wnioski z doświadczeń niemieckich (s. 95-103)
Równowaga między ochroną prywatności a skutecznością działań operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania typu spyware - wnioski z doświadczeń niemieckich (s. 95-101)