Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zwalczanie międzynarodowej przestępczości w logistyce na wybranych przykładach : narzędzia, metody, system kar

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza kryminalna
  • Logistyka
  • Przestępczość
  • Zwalczanie
Abstract

PL W artykule omówiono zjawisko zwalczania międzynarodowej przestępczości w logistyce na przykładzie kontroli dokonywanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest identyfikacja przestępstw występujących w logistyce w odniesieniu do: towaru, dokumentów, obsługi systemów SENT i ANPRS oraz wynikających z działań przedsiębiorców. Dokonano charakterystyki wykorzystania narzędzi i metod w zwalczaniu przestępczości w logistyce na przykładzie: kontroli SENT, Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) i analizy kryminalnej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w latach 2018–2020 na podstawie kontroli SENT. Wskazano wybrane instytucje i organy wewnątrzunijne oraz międzynarodowe, powołane m.in. do zwalczania przestępczości w logistyce. Przedstawiono przykłady udaremnionych prób przemytu towarów w transporcie drogowym.

Pages (from - to)

26 - 35

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.3

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/zwalczanie-miedzynarodowej-przestepczosci-w-logistyce-na-wybranych-przykladach-narzedzia-metody-system-kar,a1294222207

Comments

Bibliografia, netografia; JEL: K42

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0