Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Terroryzm a polskie i europejskie prawo

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa
  • Harmonizacja prawa
  • Polska
  • Prawo
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Terroryzm
  • Unia Europejska (UE)
  • Zwalczanie
Pages (from - to)

42 - 65

Book

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna

Ministry points / chapter

20.0