Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane elementy bezpieczeństwa społecznego w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

54 - 67

Book

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Część pierwsza

Points of MNiSW / chapter

20.0