Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Cyberprzestrzeń
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych osobowych
Pages (from - to)

68 - 82

Book

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Część pierwsza

Ministry points / chapter

20.0