Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Małoletni użytkownicy cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dzieci
  • Internet
  • Młodzież
  • Rzeczywistość wirtualna
Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

71 - 86

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911795181305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Ma%C5%82oletni%20u%C5%BCytkownicy%20cyberprzestrzeni&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 86. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Państwo wobec zagrożeń

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0