Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kompetencje społeczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Profilaktyka społeczna
Pages (from - to)

104 - 120

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052878031405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Dzia%C5%82ania%20profilaktyczne%20na%20rzecz%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 118-120. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Państwo wobec zagrożeń

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0