Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kompetencje społeczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Profilaktyka społeczna
Pages (from - to)

104 - 120

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052878031405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Dzia%C5%82ania%20profilaktyczne%20na%20rzecz%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 118-120. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Państwo wobec zagrożeń

License type

other

Ministry points / chapter

20.0