Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kompetencje społeczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Profilaktyka społeczna
Strony (od-do)

104 - 120

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052878031405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Dzia%C5%82ania%20profilaktyczne%20na%20rzecz%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 118-120. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Państwo wobec zagrożeń

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0