Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Removal of Zn(II) and Mn(II) by Ion Flotation from Aqueous Solutions Derived from Zn-C and Zn-Mn(II) Batteries Leaching

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: issue 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Flotacja
 • Technologia chemiczna
 • Odzysk
 • Mangan (pierwiastek)
 • Cynk
EN
 • Ecological safety
 • Ion flotation
 • Recovery
 • Waste batteries
 • Mn(II)
 • Zn(II)
Streszczenie

EN The Zn(II) and Mn(II) removal by an ion flotation process from model and real dilute aqueous solutions derived from waste batteries was studied in this work. The research aimed to determine optimal conditions for the removal of Zn(II) and Mn(II) from aqueous solutions after acidic leaching of Zn-C and Zn-Mn waste batteries. The ion flotation process was carried out at ambient temperature and atmospheric pressure. Two organic compounds used as collectors were applied, i.e., m-dodecylphosphoric acid 32 and m-tetradecylphosphoric 33 acid in the presence of a non-ionic foaming agent (Triton X-100, 29). It was found that both compounds can be used as collectors in the ion flotation for Zn(II) and Mn(II) removal process. Process parameters for Zn(II) and Mn(II) flotation have been established for collective or selective removal metals, e.g., good selectivity coefficients equal to 29.2 for Zn(II) over Mn(II) was achieved for a 10 min process using collector 32 in the presence of foaming agent 29 at pH = 9.0.

Strony (od-do)

1335 (nr art.)

DOI

https://doi.org/10.3390/en14051335

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1335

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]