Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kontrwywiad. Atak i obrona

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL "Książka dr. Bolesława Piaseckiego jest pierwszym naukowym studium na temat praktycznego funkcjonowania kontrwywiadu w XXI wieku. Szczegółowy opis modeli kontrwywiadowczych, zadań i funkcji kontrwywiadu, doktryn operacyjnych, doświadczeń historycznych poszczególnych państw, znaczenia decepcji i pracy ze źródłami osobowymi tworzy wyjątkowy wykład wyzwań przed którymi stoi współczesna Polska i jej służby cywilno-wojskowe". dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. Akademii Sztuki Wojennej

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo LTW

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo LTW

Data opublikowania

2020

Liczba stron

432

ISBN

978-83-7565-672-5

URL

https://ltw.com.pl/wywiad-i-kontrwywiad/737-kontrwywiad-atak-i-obrona.html

Słowa kluczowe
PL
  • Historia
  • Służby specjalne
  • Szpiegostwo
  • Wywiad
EN
  • Espionage
  • History
  • Special services
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0