Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wymagania w zakresie wymiany informacji o improwizowanych urządzeniach wybuchowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Informacja (wojsk.)
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

93 - 112

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Points of MNiSW / chapter

20.0