Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Proces dowodzenia i kierowania wojskami w działaniach prowadzonych w środowisku zagrożenia minowego i IED

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Działania w terenie zaminowanym
  • Działania w warunkach szczególnych
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Miny (ładunki wybuchowe)
  • Wojsko
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

77 - 92

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052872814005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Bezpiecze%C5%84stwo%20wojsk%20w%20aspekcie%20zagro%C5%BCe%C5%84%20technicznych%20i%20medycznych%20wynikaj%C4%85cych%20z%20u%C5%BCycia%20improwizowanych%20urz%C4%85dze%C5%84%20wybuchowych%20(IED)&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,71004553807566528&offset=0

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Ministry points / chapter

20.0