Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola i zadania systemu rozpoznania wojsk lądowych w zakresie wykrywania min i improwizowanych urządzeń wybuchowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Rozpoznanie minowe
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Wojska lądowe
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

23 - 40

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0