Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rola i zadania systemu rozpoznania wojsk lądowych w zakresie wykrywania min i improwizowanych urządzeń wybuchowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Rozpoznanie minowe
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Wojska lądowe
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

23 - 40

Książka

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0