Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Selektywne pozbawienie życia w działaniach kontrterrorystycznych sił bezpieczeństwa Państwa Izrael

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Antyterroryzm
  • Izrael
  • Kontrterroryzm
  • Terroryści
  • Użycie broni palnej
Strony (od-do)

79 - 106

Książka

Specjalne użycie broni : stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0