Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Selektywne pozbawienie życia w działaniach kontrterrorystycznych sił bezpieczeństwa Państwa Izrael

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Izrael
  • Kontrterroryzm
  • Terroryści
  • Użycie broni palnej
Pages (from - to)

79 - 106

Book

Specjalne użycie broni : stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Ministry points / chapter

20.0