Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Svalbard - "brama na Arktykę" : wpływ zmian klimatycznych na kształtowanie przyszłych stosunków międzynarodowych w basenie Oceanu Arktycznego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Arktyka (region)
  • Geopolityka
  • Klimat
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka międzynarodowa
  • Svalbard (Norwegia)
  • Transport morski
  • Zmiany klimatyczne
Strony (od-do)

61 - 72

Uwagi

Bibliografia na stronach 71-72. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0