Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Factors determining the satisfaction from work and its level in the feeling of employees Rembertów District Office

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Motywacja pracy
  • Praca
  • Pracownicy
  • Samorząd terytorialny
  • Satysfakcja (psychologia)
  • Satysfakcja zawodowa
  • Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Pages (from - to)

305 - 335

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 333-335. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Samorząd terytorialny : praktyka, prawo, finansowanie, perspektywy

Points of MNiSW / chapter

5.0