Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Factors determining the satisfaction from work and its level in the feeling of employees Rembertów District Office

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Motywacja pracy
  • Praca
  • Pracownicy
  • Samorząd terytorialny
  • Satysfakcja (psychologia)
  • Satysfakcja zawodowa
  • Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Strony (od-do)

305 - 335

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 333-335. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Książka

Samorząd terytorialny : praktyka, prawo, finansowanie, perspektywy

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0