Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kształtowanie przestrzeni bezpieczeństwa państwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdynia, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademickie AMW : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Data opublikowania

2019

Liczba stron

248

ISBN

9788395388798, 9788395287558

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911713937405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Kształtowanie%20przestrzeni%20bezpieczeństwa%20państwa.&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przestrzeń
Uwagi

Na okładce: Globstate I. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 235-248. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Wyzwania strategicznego środowiska bezpieczeństwa (s. 23-34)
Udział sił policyjnych w misjach pokojowych i ich przygotowanie (s. 84-97)