Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kształtowanie przestrzeni bezpieczeństwa państwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdynia, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademickie AMW : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Data opublikowania

2019

Liczba stron

248

ISBN

9788395388798, 9788395287558

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911713937405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Kształtowanie%20przestrzeni%20bezpieczeństwa%20państwa.&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przestrzeń
Uwagi

Na okładce: Globstate I. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 235-248. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Wyzwania strategicznego środowiska bezpieczeństwa (s. 23-34)
Udział sił policyjnych w misjach pokojowych i ich przygotowanie (s. 84-97)