Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Transdyscyplinarność badań w naukach o obronności

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

STUDIA MAZOWIECKIE

Rocznik: 2017 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Filozofia nauki
  • Metodologia
  • Nauki o obronności
Strony (od-do)

61 - 72

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 72. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

6,0