Processing may take a few seconds...

Article

Title

Transdyscyplinarność badań w naukach o obronności

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Studia Mazowieckie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Filozofia nauki
  • Metodologia
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

61 - 72

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 72. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]