Processing may take a few seconds...

Article


Title

Transdyscyplinarność badań w naukach o obronności

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

STUDIA MAZOWIECKIE

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Filozofia nauki
  • Metodologia
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

61 - 72

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 72. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0