Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Filozofia nauki
  • Metodologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

43 - 55

URL

https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/978-83-61520-99-3/nauki_o_bezpieczenstwie.pdf

Book

Nauki o bezpieczeństwie : wybrane problemy badań

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

20.0