Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Filozofia nauki
  • Metodologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Strony (od-do)

43 - 55

URL

https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/978-83-61520-99-3/nauki_o_bezpieczenstwie.pdf

Książka

Nauki o bezpieczeństwie : wybrane problemy badań

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0