Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka przestępstw przeciwko obronności w kontekście bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Przestępstwo
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

177 - 188

Comments

Bibliografia na stronach 186-188. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wojsko i wojna w kontekstach psychologicznych, społecznych i kulturowych

Points of MNiSW / chapter

20.0