Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Cyberinwigilacja jako narzędzie do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Kontrterroryzm
  • Podsłuch
  • Postęp techniczny
  • Przestępczość zorganizowana
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Terroryzm
Strony (od-do)

51 - 57

Książka

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja