Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System poszukiwania i ratownictwa lotniczego w kontekście współpracy cywilno-wojskowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Air search and rescue system in the context of civil and military cooperation

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo sanitarne
  • Polska
  • Ratownictwo medyczne
  • Transport lotniczy
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

39 - 47

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 47. Streszczenie w języku angielskim

Book

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 4

Points of MNiSW / chapter

5.0