Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System poszukiwania i ratownictwa lotniczego w kontekście współpracy cywilno-wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Air search and rescue system in the context of civil and military cooperation

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Lotnictwo sanitarne
  • Polska
  • Ratownictwo medyczne
  • Transport lotniczy
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Strony (od-do)

39 - 47

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 47. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 4

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0