Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Realizacja przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w praktyce pedagogicznej szkół średnich : analiza wyników badań opinii studentów

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Dydaktyka
  • Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot szkolny)
  • Studenci
  • Szkoły średnie
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wydział Zarządzania i Dowodzenia (Akademia Sztuki Wojennej)
Pages (from - to)

101 - 118

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne

Points of MNiSW / chapter

20.0