Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe Pierścień'14 jako innowacyjny element praktycznego kształcenia studentów Akademii Obrony Narodowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student | [ D ] phd student

Title variant

EN Command-and-staff exercises Pierścień'14 as an innovative element of practical education of students of the National Defence Academy

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Pierścień 14 (ćwiczenie)
  • Studenci
  • Szkolenie wojskowe
  • Szkoły wojskowe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

45 - 56

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 56. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów

Ministry points / chapter

20