Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Sylwetka absolwenta Akademii Obrony Narodowej kierunku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne : oczekiwania i możliwości

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Profile of a graduate of the National Defence University in the field of national and internal security : expectations and opprtunities

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Sztuki Wojennej)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kompetencje kluczowe
  • Kształcenie
  • Studenci
  • Służby mundurowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Szkoły wojskowe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Strony (od-do)

17 - 38

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0