Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Sylwetka absolwenta Akademii Obrony Narodowej kierunku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne : oczekiwania i możliwości

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Profile of a graduate of the National Defence University in the field of national and internal security : expectations and opprtunities

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Sztuki Wojennej)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kompetencje kluczowe
  • Kształcenie
  • Studenci
  • Służby mundurowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Szkoły wojskowe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

17 - 38

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów

Points of MNiSW / chapter

20.0