Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo narodowe w praktyce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN National security in practice

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolwenci
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Kompetencje kluczowe
  • Rynek pracy
  • Służby mundurowe
  • Szkoły wojskowe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Sztuki Wojennej)
Pages (from - to)

9 - 15

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 14-15. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów

Points of MNiSW / chapter

20.0