Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Infrastruktura sektora ropy naftowej podmiotem infrastruktury krytycznej państwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Polska
  • Przemysł naftowy
  • Surowce strategiczne
  • Unia Europejska (UE)
Strony (od-do)

191 - 211

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 208-211. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0