Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Infrastruktura sektora ropy naftowej podmiotem infrastruktury krytycznej państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Polska
  • Przemysł naftowy
  • Surowce strategiczne
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

191 - 211

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 208-211. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0