Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Systemy cywilizacyjno-kulturowe wobec idei uniwersalizmu : próba narracji o przeciwdziałaniu konfliktom na tle kulturowym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cywilizacja
  • Konflikt społeczny
  • Kultura
  • Relacje międzyludzkie
  • Świadomość społeczna
  • Uniwersalizm
  • Wielokulturowość
Pages (from - to)

127 - 140

Comments

Bibliografia na stronie 140. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk

Points of MNiSW / chapter

20.0