Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Boko Haram i Al-Kaida islamskiego Maghrebu: domniemana kohabitacja? : analiza porównawcza strategii i wymiarów współpracy organizacji terrorystycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Boko Haram and Al-Qaeda in the islamic Maghreb: an alleged cohabitation? : the comparative analysis of the strategies and the dimensions of cooperation between terrorist organizations

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Afryka Północna
 • Al-Kaida
 • Boko Haram
 • Etyka muzułmańska
 • Fundamentalizm muzułmański
 • Islam
 • Organizacje terrorystyczne
 • Polityka wewnętrzna
 • Prawo islamskie
 • Przemoc
 • Prześladowania religijne
 • Terroryzm
 • Wpływ (politologia)
EN
 • Africa
 • Al-Qaeda
 • Boko-Haram
 • Islam
 • Terrorism
Pages (from - to)

33 - 59

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 56-57. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Terroryzm versus terror w Afryce : aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego

Points of MNiSW / chapter

20.0