Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Korupcja w sporcie na przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kluby piłkarskie
  • Korupcja
  • Piłka nożna
  • Polska
  • Polski Związek Piłki Nożnej
Pages (from - to)

93 - 118

Comments

Bibliografia, netografia wykaz aktów prawnych na stronach 114-118. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów. T. 2

Ministry points / chapter

20.0