Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Korupcja w sporcie na przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kluby piłkarskie
  • Korupcja
  • Piłka nożna
  • Polska
  • Polski Związek Piłki Nożnej
Strony (od-do)

93 - 118

Uwagi

Bibliografia, netografia wykaz aktów prawnych na stronach 114-118. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów. T. 2

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0