Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Znaczenie lojalności obywatelskiej dla skuteczności procesu przygotowań obronnych państwa i mobilizacji sił zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Świadomość społeczna
EN
  • National security
  • Poland
  • Security policy
  • Security system
Pages (from - to)

561 - 585

Comments

Bibliografia na stronie 584. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Security of the Republic of Poland in national and international dimensions : Poland's 20 years in the NATO : security of the future

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20