Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

To już 20 lat, czyli Członkostwo Polski w strukturach NATO w percepcji studentów kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja w Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • NATO
  • Polska
  • Studenci
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

255 - 283

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 282. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Security of the Republic of Poland in national and international dimensions : Poland's 20 years in the NATO : security of the future

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0