Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Tajność głosowania a i - voting. Wątpliwości prawne związane z głosowaniem przez internet.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Cybersecurity and Law

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2(2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Internet
  • Prawo wyborcze
  • Wybory
EN
  • Internet
  • Elections
  • Voting
  • Voting rights
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

25 - 37

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim na stronie 37. Bibliografia na stronach 36 - 37.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0