Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zwalczanie cyberterroryzmu w ramach UE : wybrane aspekty karnomaterialne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Combating cyberterrorism in the EU : selected substanative criminal law aspects

Year of publication

2019

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Cyberterroryzm
  • Prawo karne
  • Terroryzm
EN
  • European Union
  • Cyberterrorism
  • Terrorism
  • Criminal law
Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

193 - 205

Comments

Streszczenie angielskie na stronie 205. Bibliografia na stronach 204-205.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

5