Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ukraina po Rewolucji Godności : prawa człowieka - tożsamość narodowa

Editors

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish | english | ukrainian

Place

Łódź, Polska

Olsztyn, Polska

Kętrzyn, Polska

Publisher name

Bookmarked Publishing & Editing

Date of publication

2017

Number of pages

261

ISBN

9788394786236

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021730369705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ukraina%20po%20Rewolucji%20Godności.%20Prawa%20człowieka%20–%20tożsamość%20narodowa&offset=0

Keywords
PL
  • Prawa człowieka
  • Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
  • Sądownictwo
  • Świadomość narodowa
  • Ukraina
Comments

Bibliografia, netografia przy pracach. Publikacja zrealizowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi 2017-2018, zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Część prac w języku angielskim, ukraińskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp także w języku ukraińskim.

Chapters
Przemysł kosmiczny jako przestrzeń pogłębiania polsko-ukraińskiej współpracy i integracji (p. 211-218)