Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rodzina w kształtowaniu ładu społecznego : familiologiczny wymiar myślenia o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Porządek społeczny
  • Rodzina
  • Socjalizacja
Pages (from - to)

642 - 654

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 652-654. Streszczenie w języku angielskim

Book

Societas familia - parantela

Points of MNiSW / chapter

20.0