Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rodzina w kształtowaniu ładu społecznego : familiologiczny wymiar myślenia o bezpieczeństwie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Porządek społeczny
  • Rodzina
  • Socjalizacja
Strony (od-do)

642 - 654

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 652-654. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Societas familia - parantela

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0