Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wykorzystanie krajowego systemu telekomunikacyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2020 | Journal number: nr 4

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łączność wojskowa
  • Polityka bezpieczeństwa
  • System obronny państwa
  • Systemy teleinformatyczne wojskowe
  • Systemy telekomunikacyjne wojskowe
  • Polska
Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

93 - 103