Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2020

Data opublikowania

2020

Liczba stron

129

ISBN

978-83-7523-782-5

Słowa kluczowe
PL
  • Analiza danych
  • Big data
  • Internet
  • Wywiad wojskowy
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 127-129.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0