Processing may take a few seconds...

Article

Title

Rozliczanie ubytków powstałych podczas przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Settlement of losses during the movement of goods under suspension of excise duty between the countries of the European Union

Year of publication

2017

Published in

Studia Prawnicze i Administracyjne

Journal year: 2017 | Journal number: nr 19 (1)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akcyza
  • Kraje Unii Europejskie
  • Prawo celne
  • Prawo wspólnotowe europejskie
Pages (from - to)

21 - 26

URL

http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-numery-archiwalne

Comments

Bibliografia na stronie 26. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon