Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozliczanie ubytków powstałych podczas przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Settlement of losses during the movement of goods under suspension of excise duty between the countries of the European Union

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Studia Prawnicze i Administracyjne

Rocznik: 2017 | Numer: nr 19 (1)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akcyza
  • Kraje Unii Europejskie
  • Prawo celne
  • Prawo wspólnotowe europejskie
Streszczenie

EN The article is an analysis of normative acts on the complex issue, which is the settlement of losses during the movement of goods under suspension of excise duty between EU countries. On the basis of the mentioned sources of EU law outlined the main aspects of the title issue. (original abstract)

PL Przedmiotem artykułu jest analiza aktów normatywnych dotyczących złożonego zagadnienia, jakim jest rozliczanie ubytków powstałych podczas przemieszczania wyrobów w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami UE. Na podstawie przywołanych źródeł prawa UE przedstawiono główne aspekty związane w tytułowym zagadnieniem. (abstrakt oryginalny)

Strony (od-do)

21 - 26

URL

http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-numery-archiwalne

Uwagi

Bibliografia na stronie 26. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon