Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akcyza
  • Energetyka
  • Paliwa
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Polska
Pages (from - to)

75 - 83

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Państwo, prawo, bezpieczeństwo T. 3

Points of MNiSW / chapter

20.0