Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

2018 International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018)

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Pennsylvania, United States

Wydawca

DEStech Publications, Inc.

Data udostępnienia online

2018

Data opublikowania

2018

ISBN

978-1-60595-590-2

URL

http://www.dpi-proceedings.com/index.php/dteees/issue/view/326/showToc

Słowa kluczowe
PL
  • Ekologia
  • Energetyka
  • Środowisko człowieka
Opublikowano w

Seria: DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences

Rozdziały
Geothermal Energy as an Alternative Source and a Countermeasure Against Low Emission in the Ecological Security Strategy (s. 1-6)
Konferencja

International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018), 21-25.11.2018, Melbourne, Australia

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)