Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

2018 International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018)

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Pennsylvania, United States

Wydawca

DEStech Publications, Inc.

Data udostępnienia online

2018

Data opublikowania

2018

ISBN

978-1-60595-590-2

URL

http://www.dpi-proceedings.com/index.php/dteees/issue/view/326/showToc

Słowa kluczowe
PL
  • Ekologia
  • Energetyka
  • Środowisko człowieka
Opublikowano w

Seria: DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences

Rozdziały
Geothermal Energy as an Alternative Source and a Countermeasure Against Low Emission in the Ecological Security Strategy (s. 1-6)
Konferencja

International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018), 21-25.11.2018, Melbourne, Australia

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)