Processing may take a few seconds...

Article


Title

Czynniki determinujące funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Year of publication

2019

Published in

[Acta Universitatis Wratislaviensis]. Socjologia

Journal year: 2019 | Journal number: nr 72

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
Pages (from - to)

169 - 182

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 180-182. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0