Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Praca dyplomowa jako końcowy element kształcenia logistycznego w Akademii Sztuki Wojennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kształcenie wojskowe
  • Logistyka wojskowa
  • Praca dyplomowa
Strony (od-do)

54 - 71

Książka

Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0