Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Praca dyplomowa jako końcowy element kształcenia logistycznego w Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie wojskowe
  • Logistyka wojskowa
  • Praca dyplomowa
Pages (from - to)

54 - 71

Book

Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0