Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prognoza zmian w sferze bezpieczeństwa militarnego na świecie w XXI w. : bezpieczeństwo militarne RP w kontekście Trójmorza

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Azja
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • NATO
 • Inicjatywa Trójmorza
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polska
 • Rosja
 • Szanghajska Organizacja Współpracy
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

188 - 224

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 222-224. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie

Points of MNiSW / chapter

20.0