Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Przestępczość zorganizowana w sferze środowiska - mafie śmieciowe

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka odpadami
  • Przestępczość zorganizowana
  • Środowisko człowieka
  • Polska
Pages (from - to)

83 - 97

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991023357159705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87%20zorganizowana%20w%20sferze%20%C5%9Brodowiska

Book

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki

Points of MNiSW / chapter

20