Processing may take a few seconds...

Book


Title

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2, Zagadnienia praktyki policyjnej

Editors

Additional title

PL Zagadnienia praktyki policyjnej

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Niniejsza publikacja jest drugim tomem monografii pt. Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Szczytno 2018). Rozpoczyna się od rozdziału dziesiątego poświęconego organizacji i funkcjonowaniu służby prewencyjnej. Kolejne rozdziały przybliżają czytelnikowi zagadnienia taktyki służby ruchu drogowego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji operacji policyjnych. Rozdział trzynasty pt. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej stanowi doskonałe wprowadzenie w zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania służby kryminalnej. Przedstawia m.in. całokształt zasad i metod służących do wyjaśniania i zapobiegania przestępczości, a także związanych z badaniem środków technicznych wykorzystywanych do popełnienia przestępstw, wyszukiwaniem, zbieraniem i zabezpieczaniem śladów na miejscu zdarzenia oraz późniejszym ich wykorzystaniem w postępowaniu procesowym. Autorzy kolejnych rozdziałów poświęconych taktyce działań operacyjno-rozpoznawczych, taktyce zwalczania przestępczości kryminalnej, wybranym zagadnieniom zwalczania przestępczości gospodarczej, analizie kryminalnej, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, zagrożeniom związanym z terroryzmem i cyberprzestępczością z niezwykłą precyzją i wnikliwością omawiają aspekty teoretyczne i praktyczne. W dalszej kolejności w monografii zaprezentowano w interesującej formie bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa służby zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia strzeleckiego, technik interwencji oraz promocji zdrowia. Osobny rozdział poświęcono międzynarodowej współpracy Policji, gdzie omówiono również wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań tej formacji. Wydaje się, że ambitne założenie autorów i redaktorów związane z kompleksowym opracowaniem zagadnień poświęconych systemowemu ujęciu bezpieczeństwa wewnętrznego udało się z pozytywnym skutkiem zrealizować. Niniejszy tom może stanowić cenne źródło umożliwiające pogłębienie wiedzy zdobytej przez słuchaczy podczas szkolenia oficerskiego, ale także innych szkoleń specjalistycznych realizowanych w polskiej Policji. Ponadto publikacja może stać się inspiracją do prowadzenia dalszych badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Place

Szczytno, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Publisher name from the MNiSW list

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Date of publication

2019

Number of pages

711

ISBN

978-83-7462-658-3

eISBN

978-83-7462-659-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052522254705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Systemowe%20uj%C4%99cie%20bezpiecze%C5%84stwa%20wewn%C4%99trznego&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,63849183835967910&offset=0

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Czynności operacyjne
  • Kryminalistyka
  • Policja
  • Przestępczość zorganizowana
  • Terroryzm
  • Polska
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 675-699.

Chapters
Przestępczość narkotykowa (p. 413-421)
Terror kryminalny (p. 431-439)