Processing may take a few seconds...

Book

Title

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2, Zagadnienia praktyki policyjnej

Editors

Additional title

PL Zagadnienia praktyki policyjnej

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Szczytno, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Publisher name from the MNiSW list

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Date of publication

2019

Number of pages

711

ISBN

978-83-7462-658-3

eISBN

978-83-7462-659-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052522254705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Systemowe%20uj%C4%99cie%20bezpiecze%C5%84stwa%20wewn%C4%99trznego&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,63849183835967910&offset=0

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Czynności operacyjne
  • Kryminalistyka
  • Policja
  • Przestępczość zorganizowana
  • Terroryzm
  • Polska
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 675-699.

Chapters
Przestępczość narkotykowa (p. 413-421)
Terror kryminalny (p. 431-439)