Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Policja jako służba odpowiedzialna za ochronę zabytków i przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dobrom kultury

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Policja
  • Ochrona zabytków
  • Zabytki kultury
Pages (from - to)

101 - 115

Book

Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy

Points of MNiSW / chapter

20